Det overordnede formål med kurset er at skabe bedre vaner, så alkohol og bilkørsel ikke blandes.

Kurser i Alkohol og Trafik, det såkaldte A/T-kursus, henvender sig til personer, som er blevet frakendt kørekortet på grund af spirituskørsel. Se online-tilmelding vedr. hvornår man skal på AT-kursus. AT-kursus er et krav, hvis du skal til kontrollerende køreprøve i forbindelse med:

  • betinget frakendelse efter Færdselslovens § 125
  • ubetinget frakendelse efter Færdselslovens § 126
  • kørselsforbud (spiritus) efter Færdselslovens § 127, jf. § 125, stk. 1, nr. 8 eller § 126, stk. 2, jf. § 60a

I forbindelse med kørselsforbud skal du have afleveret dit kørekort, inden du starter på et AT-Kursus.

Du skal som udgangspunkt ikke på AT-kursus, hvis:

  • Hvis du ikke havde erhvervet kørekort på gerningstidspunktet
  • Ubetinget frakendt før 1. marts 2002 (gerningstidspunkt)
  • Kørselsforbud før 1. marts 2002 (gerningstidspunkt)
  • Betinget frakendt før 1. september 2005 (gerningstidspunkt)
  • Hvis du har fået kørselsforbud for andre forseelser (fx. hastighed, klip, mv.) og spirituskørsel ikke var indblandet
Det vil fremgå af "Ansøgning om Kørekort" side 2, hvilke krav der skal opfyldes, før du kan komme til kontrollerende køreprøve.

Hvis du er ubetinget frakendt, må du ikke starte på AT, før der er mindre end 3 måneder tilbage af din frakendelsesperiode.
Er du i tvivl om, hvornår din frakendelse udløber, kan du kontakte politiet og få det oplyst.

Region Sjælland er ikke ansvarlig for kursister, der starter for tidligt på kurset og derved får erklæret deres kursusbevis for ugyldigt.

Pr. 1. januar 2011 er kursusgebyret kr. 2.500,00.
Kursusbeviser udstedt efter 1. januar 2011 er gældende i 1 år fra udstedelsesdato. 
AT-Kurser, Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø - tlf. 4631 0515 - Email
airjordan burberry chanel chloe gucci iwc louis vuitton Omega paul smith Rolex soccer